กลุ่มกระจูดบ้านทอน

79 หมู่ 10 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

ติดต่อ กลุ่มกระจูดบ้านทอน

08-9878-4048

ศักยภาพระดับ B

สินค้าโอทอป 1 รายการ