กลุ่มปักจักรบ้านดูกู

119 ถนนอัตตอฮีรียะห์ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 96170

ติดต่อ กลุ่มปักจักรบ้านดูกู

ศักยภาพระดับ C

สินค้าโอทอป 1 รายการ