กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะบ้านบูเกะบากง

38 หมู่ 2 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96000

ติดต่อ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะบ้านบูเกะบากง

08-1566-6150

ศักยภาพระดับ A

สินค้าโอทอป 1 รายการ