กลุ่มสตรีปักจักรบ้านบูเกะบากง

201/4 หมู่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

ติดต่อ กลุ่มสตรีปักจักรบ้านบูเกะบากง

08-0364-3240

ศักยภาพระดับ C

สินค้าโอทอป 1 รายการ