กลุ่มสตรีปักจักร-เสื้อกูรงบ้านจะแนะ

12 หมู่ 2 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 96220

ติดต่อ กลุ่มสตรีปักจักร-เสื้อกูรงบ้านจะแนะ

08-1093-6138

ศักยภาพระดับ C

สินค้าโอทอป 1 รายการ