กลุ่มพัฒนาอาชีพปักจักรบ้านไอร์ซือเร๊ะ

128 หมู่ 3 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 96220

ติดต่อ คุณซาอีดะห์ สือน

08 6293 8010, 08 9653 2905

ciabiaem@hotmail.com

ศักยภาพระดับ C

โอทอปอีคอมเมิร์ซ 5 รายการ

สินค้าโอทอป 1 รายการ