กลุ่มสตรีปักจักรบ้านบูเกะกือจิ

81/1 หมู่ 12 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 96130

ติดต่อ กลุ่มสตรีปักจักรบ้านบูเกะกือจิ

08-1082-8845

ศักยภาพระดับ B

สินค้าโอทอป 1 รายการ