ลูกประคบสมุนไพร

หมวด : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ลูกประคบ คือสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ที่ใช้พืชสมุนไพรที่ มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาใช้ในการรักษาหรือเพื่อช่วยในการไหลเวียนของโลหิต ต่อมาก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาลูกประคบเรื่อยมา เพื่อประโยชน์ในการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ไม่มีข้อมูล

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

•ตะไคร้บ้าน
•การบูร
•เกลือ
•ผิวมะกรูด
•ขมิ้นชัน
•ไพล
•ใบมะขาม
1.ผ้าขาวบาง ควรจะเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าดิบ เพื่อไม่ให้ตัวสมุนไพรหลุดออกมาจากตัวผ้าได้
2.สมุนไพรข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว ก่อนนำมาทำลูกประคบต้องทำความสะอด แล้วหั่นหรือสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ
3.หม้อสำหรับนึ่งลูกประคบ
4.เชือกที่ไว้ใช้สำหรับมัดลูกประคบ

ขั้นตอนการผลิต

1.นำไพล ขมิ้นชัน ตะไคร้ มะกรูด มาทำความสะอาด แล้วมาหั่นหรือสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ ตามที่ต้องการ
2.นำใบมะขาม ใบส้มป่อย มาผสมกับส่วนผสมในข้อ 1 แล้วใส่เกลือและการบูร ผสมให้เข้ากัน
3.แบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็นส่วนๆ ใส่ในผ้าที่ได้เตรียมไว้ แล้วใช้เชือกที่เตรียมไว้มัดให้แน่น

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายจรูญ พรหมมีฤทธิ์

ที่อยู่ - - ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี -

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายจรูญ พรหมมีฤทธิ์

ที่อยู่ - - ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี -

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ไม่มีข้อมูล