ผ้าไหมมัดหมี่บ้านไฮ

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ประวัติการทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านไฮ หมู่ที่ ๖ ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ นั้นได้มีการทอสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่ามีการทอผ้าไหมตั้งแต่เมื่อไหร่ ใครเป็นคนสอนวิธีการทอผ้าไหม เพราะเป็นการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก หรือจากผู้เฒ่าคนแก่สู่ลูกหลานเรื่อยๆมาเป็นรุ่นๆ ตั้งแต่เริ่มต้นวิธีการเลี้ยงไหม และกระบวนการต่างๆ จนออกมาเป็นผืนผ้าไหมที่มีลวดลายอันสวยงาม เพราะในสมัยก่อนวิถีชีวิตของคนภาคอีสานต้องมีผ้าไหมทุกครัวเรือน มีความจำเป็นต้องใช้ในงานสำคัญๆ เช่นนุ่งใส่ไปทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ที่วัด ใช้ในงานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่เป็นต้น
ปัจจุบันบ้านไฮ หมู่ที่ ๖ ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ ได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีนางบุญทัน สุวรรณทอง เป็นประธานกลุ่มฯ มีสมาชิกกลุ่ม ๒๕ คน และได้ลงทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP เรื่อยมา การบันทึกองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านไฮ จึงมีความสำคัญอย่างมาก เพราะปัจจุบันคนรุ่นหลังที่จะสืบทอดภูมิปัญญาอันดีงามนับวันจะมีน้อยลงเรื่อยๆ การสวมใส่เสื้อผ้าจะหาซื้อง่ายตามท้องตลาดทั่วไปและไม่เป็นผ้าไหมเพราะราคาถูก

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ไหม

ขั้นตอนการผลิต

การเลี้ยงไหมและกระบวนการทอผ้าไหม
-การเพาะเลี้ยงไหม เริ่มจากเลี้ยงผีเสื้อตัวไหมพร้อมออกไข่ เมื่อตัวอ่อนตัวไหมออกจากไข่ จะเลี้ยงตัวอ่อนไหมด้วยใบหม่อน ซึ่งจะเลี้ยงไหมในกระด้ง
-หลังจากไหมทำรังไหมแล้ว จะนำรังไหมใส่หม้อต้มเพื่อสาวไหม
-เมื่อได้เส้นไหม จะมัดลายไหมตามภูมิปัญญาที่ได้รับถ่ายทอดมา โดยจะเตรียมเส้นไหม ไปมัดลายเพื่อทำการย้อม จะได้ไหมที่มัดลายแล้วเตรียมย้อม
-เตรียมหม้อน้ำร้อนเตรียมย้อมไหม
-ย้อมสีไหม
-เตรียมเส้นไหม
-ทอผ้าไหม

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านไฮ

ที่อยู่ 100 6 - ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33250

๐๘๗๒๖๐๙๔๙๗

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางบุญทัน สุวรรณทอง

ที่อยู่ 100 6 - ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33250

๐๘๗๒๖๐๙๔๙๗

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-กลุ่มทอผ้าไหมบ้านไฮ
บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๓๓๒๕0
-งานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
- ตลาดนัดอำเภอทุกวันพฤหัสบดี
- งานเทศกาลเข้าโพดหวานอำเภอศรีรัตนะ