ทอผ้าพื้นเมืองและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า

ที่อยู่ 232 10 - - ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

08 9251 0691

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า

ที่อยู่ 232 10 - - ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

08 9251 0691

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-