ทอพรมเช็ดเท้า หมู่ 2 บ้านหนองโข่ย

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ความผันพวนของราคาสินค้าเกษตรทำให้ ชาวบ้านมารวมกลุ่มกัน เพื่อหารายได้เสริม ลงทุนกันตามฐานะแต่ละคนใครมีมากก็ให้มาก ใครมีน้อยก็ให้น้อย เพื่อช่วยเหลือกันภายในหมู่บ้าน ได้กำไรมากน้อยก็แบ่งกันไป

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านทอพรมเช็ดเท้า หมู่ 2 บ้านหนองโข่ย

ที่อยู่ 84 2 - - ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260

043-261794,346273

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณอุทิศ ซาซุม

ที่อยู่ 84 2 - - ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260

043-261794,346273

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-