แปรรูปข้าวแตนสมุนไพร

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแปรรูปข้าวแตนสมุนไพร

ที่อยู่ 66/2 10 - - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270

043 269225

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางอภิรมณ์

ที่อยู่ 66/2 10 - - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270

043 269225

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-