ควีนชุมพร

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มอาชีพตำบลท่าตะเภา ได้รับการฝึกอบรมด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จากดิน จากทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร เมื่อเรียนจบมาแล้วได้รวมตัวตั้งกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ในแบบต่าง ๆ ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วไป แต่ทุนของกลุ่มมีน้อย ขอความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองชุมพร ท่านนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ด้านการเงิน วัสดุ อุปกรณ์ วิชาการบริหารกลุ่ม ด้านการตลาด ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มโตขึ้น

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

*

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

*

ขั้นตอนการผลิต

รีดดินสีขาว ตัดกลีบดอกด้วยพิมพ์ตัด กดลายกลีบดอก คลึงขอบกลีบให้บาง ทากาวติดลวด รอให้แห้งเพ้นท์สีตามต้องการ เข้ากลีบดอกและเกสรสับหว่างกัน ห้มดินสีขาวโคนกลีบดอก เพ้นท์สีเขียวโคนกลีบ รีดดินสีเขียวตัดใบ เล็กใหญ่ตามต้องการ รอให้แห้งนำไปประกอบเข้ากับช่อดอกและต้นที่ทำเตรียมไว้ หุ้มดินสีเขียวให้เรียบร้อยรอให้แห้งพร้อมปลูก

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านตำบลท่าตะเภา

ที่อยู่ 188/169 1 ศาลาแดง ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร *

0-5213-8711

-7750-1172

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางจินตนา มาตย์สถิตย์

ที่อยู่ 188/169 1 ศาลาแดง ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร *

0-5213-8711

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- 188/169 จันทร์สม ซอย 1 ถนนศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 0-5213-8711