ครีมสมุนไพรรักษาแผลและเชื้อรา

หมวด : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ครีมสมุนไพรรักษาแผลและเชื้อราเป็นยาทาภายนอก เดิมชื่อยารักษาแผลหมอไชย โดยนายไชย เกตศิริ (บิดา) เป็นผู้ผลิตใช้เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ใช้ใส่แผลทุกชนิด บนอวัยะทุกส่วนของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นแผลสด หรือแผลเรื้อรัง ฆ่าเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และป้องกันการเป็นบาดทะยัก ทั้งมีสรรพคุณพิเศษคือบรรเทาอาการปวดและป้องกันการอักเสบของบาดแผล

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

*

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

*

ขั้นตอนการผลิต

ขมิ้นอ้อยตำละเอียด คั้นเอาแต่นำ ผสมรวมกับวาสลิน น้ำมันมะพร้าว ซัลฟาผง ขี้ผึ้ง ใส่ภาชนะทนไฟ หรือหม้อเคลือบ ตั้งไฟ คนให้เข้ากันและยกลงแล้วคนให้เย็นจนเป็นเนื้อครีม บรรจุใส่ตลับปิดฉลาก

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

บ้านสมุนไพร

ที่อยู่ 90/1 7 * ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร *

0-7759-1220 , 0-6740-0142

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางประภาศรี ศรีเมฆ

ที่อยู่ 90/1 * ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร *

0-7759-1220 , 0-6740-0142

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- 90/1 ม.7 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 0-7759-1220 , 0-6740-0142