กาแฟผงปรุงรสสำเร็จรูปทรีอินว้น

หมวด : เครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ ได้รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาราคากาแฟตกต่ำ สร้างความเดือนร้อนให้กับเกษตรเป็นอย่างมากกลุ่มคิดที่จะเพิ่มมูลค่าผลิต โดยรวมผลิตแล้วทำไปจ้างบริษัทแห่งหนึ่งทำการสเปรย์ดราย แล้วนำมาผสมส่วนผสมและบรรจุที่กลุ่ม

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

*

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

*

ขั้นตอนการผลิต

นำกาแฟเกล็ด (ที่ทำการจ้างสเปรยดราย) ครีมเทียม น้ำตาล เอาส่วนผสมทั้ง 3 มาผสม ตามอัตราส่วนหลังจากนั้น นำเข้าเครื่องซีลซองเล็ก แล้วทำซองเล็กบรรจุ ซองใหญ่ จำนวน 30 ซองเล็ก ต่อ 1 ซองใหญ่ 18 ซอง/ใหญ่ต่อ 1 ลัง

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ

ที่อยู่ 14/1 5 * ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร *

0-7762-0009

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายมนูญ เซ็งสร้อย

ที่อยู่ 100 11 * ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร *

0-9474-5446

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

14/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 0-7762-0009