ผ้าห่ม

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

*

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

*

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

*

ขั้นตอนการผลิต

*

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มสตรีเย็บผ้าห่มจากเศษผ้า

ที่อยู่ * 4 * ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

073-212065

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มสตรีเย็บผ้าห่มจากเศษผ้า

ที่อยู่ * 4 * ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

073-212065

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มสตรีเย็บผ้าห่มจากเศษผ้า
หมู่ที่ 4 บ้านวังลำ ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
ติดต่อ : นางวิลาศ สนิทปู่
โทร :073-212065