ผ้าไหมมัดหมี่

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

*

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

*

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

*

ขั้นตอนการผลิต

*

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มทอผ้าบ้านสารพัฒนา

ที่อยู่ 54 19 * ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 44190

08 7866 2791

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มทอผ้าบ้านสารพัฒนา

ที่อยู่ 54 19 * ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 44190

08 7866 2791

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มทอผ้าบ้านสารพัฒนา
54 หมู่ที่ 19 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 44190
โทร : 08 7866 2791