โคมไฟ

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

โคมไฟกระเป๋า(OTOP

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยและมุก

ที่อยู่ 72 5 - - ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

076 248272 , 08 1732 1822

076 248272

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยและมุก

ที่อยู่ 72 5 - - ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

076 248272 , 08 1732 1822

076 248272

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-