ผ้าไหมมัดหมี่

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

*

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

*

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

เส้นไหม, สีย้อม

ขั้นตอนการผลิต

สาวไหม นำไปฟอกด้วยด่าง นำมาปั่นให้เส้นไหมกลม ทำเป็นเครือ นำไปย้อมสีที่ต้องการ นำเข้าใส่ตะกอ ทอตามแบบที่ต้องการ

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าม้า

ที่อยู่ 127 3 * ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

09-5725542

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสมพร โสลา

ที่อยู่ 127 3 * ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

09-5725542

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าม้า
127 หมู่ที่ 3 บ้านหนองหญ้าม้า ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ติดต่อ : นางสมพร โสลา
โทร :09-5725542