ชุดกาแฟใหญ่เบญจรงค์

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เดิมทีเคยเป็นลูกจ้างที่จังหวัดนครปฐม 10 ปี พอมีความรู้ ความชำนาญในด้านการทำเครื่องเบญจรงค์ ก็มีความคิดริเริ่มที่จะตั้งกลุ่มทำเอง พอมีลูกค้าสนใจเพิ่มขึ้นเราก็ได้นำสินค้า ซึ่งเป้นชุดกาแฟใหญ่ ลายกล้วยไม้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำกลุ่ม คิดขึ้นเองไม่มีที่อื่น ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศจำนวนสนใจมาก ชุดกาแฟชุดใหญ่ก็สามารถนำไปใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อความสวยงามและป้องกันการแตกเสียหายได้เป็นอย่างดี

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

1. นำวัตถุดิบมาล้างให้สะอาด
2. เช็ดให้แห้งแล้วนำมาวนเส้นทอง
3. เขียนลายลงในวัตถุดิบ
4. ลงสีในลายที่เขียนแล้ว
5. นำมาทาทองบริเวณที่มีพื้นสีขาวเหลืออยู่
6. เรียงเข้าเตาอบไฟฟ้าโดยอบประมาณ 4 ชม. หลังจากที่กระแสไฟฟ้าตัดแล้วทิ้งไว้ประมาณ 12 ชม. ก็นำออกมาจำหน่ายได้

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มอาชีพเบญจรงค์ทุ่งน้อย

ที่อยู่ 1 - ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร -

01-9735677

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายบำรุง อ่อนน้อม

ที่อยู่ 1 - ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร -

01-9735677

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1 หมู่ 3 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร