ผ้าไหมมัดหมี่

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

เส้นไหม สีย้อมไหม

ขั้นตอนการผลิต

นำไหมมามัดหมี่ ตามลวดลายที่ต้องการการ นำไปย้อมสี แล้วทอเป็นผืน

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย

ที่อยู่ 48 1 - ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ -

09-5789925

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสุบรรณ อินทรีย์

ที่อยู่ 48 1 - ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ -

09-5789925

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย
48 บ้านจาน หมู่ที่ 1 ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ติดต่อ : นางสุบรรณ อินทรีย์
โทร :09-5789925