น้ำพริกสวรรค์ก้องนภา

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสาวสมนึก พรมมี

ที่อยู่ 23 10 มาบแค - ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

08-5295-4014

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสาวสมนึก พรมมี

ที่อยู่ 23 10 มาบแค - ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

08-5295-4014

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

23 มาบแค หมู่ 10 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐ 73000