นกกระยางจากรากไม้

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2552

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มธรรมชาติรีไซเคิล

ที่อยู่ 206 7 - - ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360

08 7939 1674

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายศิวกร แก้วสง่า

ที่อยู่ 206 7 - - ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360

08 7939 1674

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มธรรมชาติรีไซเคิล
206 โพนงาม หมู่ 7 ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360
ติดต่อ : นายศิวกร แก้วสง่า
โทร :08 7939 1674