น้ำพริกปลาป่น

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2552

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ที่อยู่ 146 1 - - ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270

0-4521-2016

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสมปอง บุญฉวี

ที่อยู่ 146 1 - - ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270

0-4521-2016

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
เลขที่ 146 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270
ติดต่อ: นางสมปอง บุญฉวี
โทร :0-4521-2016