ดอกบัวสีทอง

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ฝักบัวแท้,หวาย

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มหัตถกรรมทองหล่อ

ที่อยู่ 122 - - เทศบาล2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

08 1579 4490

044 514095

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณถวัลย์ศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ์

ที่อยู่ 122 - - เทศบาล2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

08 1579 4490

044 514095

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-