แปรรูปเสื้อผ้า

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มแปรรูปเสื้อผ้า บ้านบัวแก้ว การตัดเย็บเสื้อผ้ามีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้ว แต่ปัจจุบัน นายอุดมชัย ภูเฮืองแก้ว ชาวบ้านบัวแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ได้ออกแบบหรือดีไซน์เสื้อสูท ซาฟารี ผ้าไหม ผ้าฝ่าย แล้วนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อสูทจำหน่าย จนเป็นที่รู้จักของชาวบ้านบัวแก้ว และได้สร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวบ้านบัวแก้วและชาวตำบลเลิงแฝก เป็นการสร้างงานที่มั่นคงจนทุกวันนี้

เมื่อปี พ.ศ. 2546 มีการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นภายในหมู่บ้าน จึงได้ประชุมกันและจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้น มีชื่อว่า กลุ่มแปรรูปเสื้อผ้าบ้านบัวแก้ว ผลิตภัณฑ์เสื้อสูทผ้าไหมและผ้าฝ้าย จนมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1. ได้รับโล่บุคคลตัวอย่างผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเสื้อสูทและเสื้อซาฟารี

2. ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ม.ผ.ช.

3. สุดยอด OTOP 4 ดาว ปี 2552

4. สุดยอด OTOP 3 ดาว ปี 2553

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ใช้แรงงานของคนในชุมชน หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ในการตัดเย็บ ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี เมื่อมีกิจกรรมการจำหน่ายและปันผลกำไรกัน บางส่วนกลุ่มได้กันไว้สำหรับเป็นค่ากิจกรรมส่วนรวมในชุมชน/ในกลุ่ม

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ได้มีการเผยแพร่และถ่ายทอดให้สมาชิกกลุ่มเพื่อสืบทอดอย่างแพร่หลาย โดยมีวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ และขั้นตอนการผลิตดังนี้
วัตถุดิบ
1. ผ้าไหม
2. ผ้าฝ้าย
3. ผ้าต่าง ๆ ที่หาได้ในท้องถิ่น
4. ผ้ากาวอัด
5. ผ้าซับใน
6. ด้าย

อุปกรณ์ในการแปรรูปเสื้อผ้า
1. จักรเย็บผ้า
2. กรรไกร
3. โต๊ะเขียนแบบ

ขั้นตอนการผลิต

1. การออกแบบดีไซน์ผลิตภัณฑ์
2. อบผ้าหรือรีดผ้าให้เรียบ
3. นำแบบที่เตรียมไว้มาวางเพื่อลงมือตัด
4. ตัดเสื้อตัวนอกตามแบบ
5. ตัดผ้ากาวที่จะนำมาอัดกาว และตัดซับใน อัดผ้ากาว
6. นำชิ้นส่วนผ้าที่ตัดไว้มาเย็บประกอบเป็นตัวเสื้อสูททีละชิ้นส่วน เย็บสอยชายเสื้อ ตรวจสอบคุณภาพ

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

การออกแบบที่ไม่เหมือนใคร การวางแผนแพ็ทเทรินส์หรือการตัดเย็บเสื้อสูทในทุกขั้นตอนอยู่ในการควบคุมดูแล ตรวจสอบในทุกกระบวนการผลิต

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแปรรูปเสื้อผ้า

ที่อยู่ 19 3 - ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130

08-9275-8185

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายอุดมชัย ภูเฮืองแก้ว

ที่อยู่ 19 3 - ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130

08-9275-8185

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปอำเภอกุดรัง สี่แยกโสกขุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130 โทร. 08-9275-8185

2. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดรัง และจังหวัด

3. ตามงานแสดงสินค้าออกร้านที่ส่วนราชการจัดขึ้น เช่น งานกาชาด ที่เมืองทองธานี ฯลฯ

4. กลุ่มแปรรูปเสื้อผ้า บ้านบัวแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม