เรือจำลอง

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ไม้เนื้ออ่อน/ไม้ไผ่

ขั้นตอนการผลิต

ตัดไม้ให้ได้ขนาดตามแบบ/เหลาไม้ไผ่สานเป็นแผง ประกอบเป็นตัวเรือ

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มต่อเรือจำลอง

ที่อยู่ 47/1 7 - ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

035-736449

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายประเทือง พราหม์ลอย

ที่อยู่ 47/1 7 - ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

035-736449

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มต่อเรือจำลอง
47/1 ม.7 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ติดต่อ : นายประเทือง พราหม์ลอย
โทร :035-736449