ไม้แปรรูปซุ้มศาลาทรงไทย

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ไม้เบญจพรรณเนื้อแข็ง

ขั้นตอนการผลิต

แปรรูปไม้ขนาดต่าง ๆ ประกอบตามรูปทรงตามแบบแปลนซุ้มศาลาขนาดต่าง ๆ ขัดมันลงน้ำมันเคลือบเนื้อไม้

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มประดิษฐ์ซุ้มศาลาทรงไทย

ที่อยู่ 17 7 - ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

01-8690857,035-736449

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายยะโก๊บ ไกรทัต

ที่อยู่ 17 7 - ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

01-8690857,035-736449

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มประดิษฐ์ซุ้มศาลาทรงไทย
17 ม.7 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ติดต่อ : นายยะโก๊บ ไกรทัต
โทร :01-8690857,035-736449