อารยาเต้าส้อ ตรัง

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

*

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

*

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

*

ขั้นตอนการผลิต

*

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มร้านเค้กอารยาเบเกอรี่

ที่อยู่ 46/18 3 * ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

075 210864, 08 1894 6784

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณวรรณพรรณ์ นิลนพรัตน์

ที่อยู่ 46/18 3 * ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

075 210864, 08 1894 6784

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มร้านเค้กอารยาเบเกอรี่
46/18 ซอย 3 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
ติดต่อ : คุณวรรณพรรณ์ นิลนพรัตน์
โทร : 075 210864, 08 1894 6784
E-mail : vannapran@cdd.go.th