ผ้าห่ม

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เดิมสมาชิกกลุ่มเกษตรกรโพสะประกอบอาชีพรับจ้างตัดเย็บชุดชั้นในสตรีที่โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาโรงงานได้ปิดกิจการลงจึงทำให้เกิดการว่างงาน ในขณะนั้นผู้นำของชุมชนคือนางลัดดา พิณประเสริฐ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านระดำ ได้ไปตัดเสื้อกับช่างภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นช่างที่มีฝีมือชื่อนางสมลักษณ์ นิยมจิตร และได้เห็นเศษผ้าที่ตัดเหลือจากการตัดเย็บเสื้อผ้าสำลีและผ้าฝ้ายเป็นจำนวนมาก จึงได้แนวคิดว่า หากนำเศษผ้ามาเย็บต่อกันก็จะได้ผ้าผืนใหญ่ขึ้น และจะทำผลิตภัณฑ์อะไรจึงจะเพิ่มมูลค่าของผ้าที่เหลือ ในขณะนั้นเป็นฤดูหนาว ได้เห็นคนนอนห่มผ้าห่ม จึงเกิดความคิดขึ้นมาว่า เราจะผลิตสินค้าผ้าห่มขึ้นในหมู่บ้านด้วยการนำเศษผ้ามาเย็บต่อ ๆ กันจนเป็นผืนและตกแต่งลวดลายตามเศษผ้าที่มีให้สวยงาม สะดุดตา โดยใช้ห่มได้ทั้งสองด้านและห่มได้ทุกฤดูกาล ด้วยคุณสมบัติของผ้าห่มที่มีสองด้าน คือ ด้านหน้าเป็นผ้าฝ้ายใช้ห่มในหน้าร้อน ด้านหลังเป็นผ้าสำลี ใช้ห่มในฤดูหนาวและฤดูฝน

นางลัดดาฯ ได้เรียกผู้ที่ว่างงานจากโรงงานอุตสาหกรรมมาประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้มีอาชีพและรายได้ จึงได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพเย็บผ้าห่ม มีจำนวน 6 คน ต่อมาคนในหมู่บ้านเห็นว่าเป็นรายได้ที่ดีจึงมีสมาชิกเพิ่มขึ้นปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 16 คน มีคณะกรรมการบริหาร นางลัดดา พิณประเสริฐ เป็นประธาน มีนายสมหวัง ช้างขำ กำนันตำบลโพสะ เป็นที่ปรึกษา โดยตั้งชื่อกลุ่มว่า กลุ่มเกษตรกรโพสะ

ผ้าห่ม ของกลุ่มมีรูปแบบเป็นผืนสี่เหลี่ยมที่ได้มาตรฐาน คือ ขนาด กว้าง 1.50 เมตร และยาว 2.50 เมตร ห่มได้ทั้งหน้าร้อนและหน้าหนาว อายุการใช้งานนาน สามารถซักได้ทั้งมือและเครื่องซักผ้า สีสันสวยงาม ด้วยการออกแบบลวดลายแต่ละผืนไม่ซ้ำแบบแตกต่างกันออกไป

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1.3.1 ม ผ ช. 784/2548
1.3.2 O T O P คัดสรร 2 ดาว
1.3.3 วุฒิบัตรฝึกอบรมโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดธุรกิจการค้า

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ฝีมือ แรงงาน ได้จากคนในตำบลโพสะตั้งแต่หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 8 มีการถ่ายทอดการตัดเย็บจากรุ่นสู่รุ่น สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนในชุมชน จึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันธ์กันเหมือนญาติพี่น้อง เอื้ออารีย์ต่อกัน สมาชิกกลุ่มได้รับการเรียนรู้จากหน่ายงานของรัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญา สมาชิกกลุ่มได้รวมหุ้นกันเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการตัดเย็บผ้าห่มไว้เป็นทรัพย์สินของกลุ่มได้ใช้งานร่วมกัน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

2.1.1 เศษผ้าฝ้าย และผ้าสำลี
2.1.2 ด้าย
2.1.3 จักรเย็บผ้า
2.1.4 เข็มเย็บผ้า
2.1.5 กรรไกร
2.1.6 เครื่องตัดผ้า 2.1.7 สายวัดผ้า
2.1.8 ไม้บรรทัด
2.1.9 ช็อคขีดผ้า
2.1.10 ที่เลาะผ้า

ขั้นตอนการผลิต

1. เตรียมเศษผ้ามาตัดตามขนาดของเศษผ้าและจัดลวดลายให้สวยงาม
2. นำเศษผ้าที่มีอยู่หลายสีมาเย็บต่อกันเป็นลวดลายที่สวยงาม
3. เย็บตามขนาดกว้างฃองผ้า 1.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร
4. นำผ้า 2 ชิ้นมาเย็บประกบกันให้ได้ขนาด
5. เมื่อเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับด้านของผ้าห่มให้ด้านดีไว้ข้างนอกส่วนด้านตะเข็บไว้ด้านใน
6. ตรวจสอบความเรียบร้อยของผ้าห่ม เช่น เส้นด้าย และวัดขนาดให้ได้มาตรฐานเพราะเนื้อผ้าสำลี เป็นผ้ายืด
7. นำผ้าห่มมาพับใส่บรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

เลือกผ้าฝ้ายและผ้าสำลีที่ใช้ในการตัดเย็บที่มีสีสันสวยงาม คุณภาพของผ้าไม่ระคายเคือง ต่อผิวหนัง และขนาดการเย็บตัดต่อผ้าให้ได้ลวดลายตามลักษณะของผ้าหรือการตกแต่งลวดลายที่สวยสะดุดตา การเย็บผ้าห่มต้องย้ำตะเข็บของผ้าห่มทุกมุมโดยเฉพาะหัวและท้ายของผ้าห่ม เพื่อยืดอายุการใช้งานได้นาน

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มเกษตรกรโพสะ

ที่อยู่ 7 6 - - ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000

08-1948- 2825

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางลัดดา พิณประเสริฐ

ที่อยู่ 7 6 - - ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000

08-1948- 2825

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

3.2.1 กลุ่มเกษตรกรโพสะ บ้านเลขที่ 7 หมู่ 2 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
3.2.2 ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
3.2.3 สถานที่ผลิต อาคารอนามัยตำบลโพสะหลังเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
3.2.4 จำหน่ายภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ตามนิทรรศการจำหน่ายสินค้าOTOP