เสื้อผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ผ้าฝ้าย

ขั้นตอนการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านนาตอ

ที่อยู่ 6 - ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

08 6834 8229, 08 5438 9843

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณพิมพา ศรีพรม

ที่อยู่ 6 - ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

08 6834 8229, 08 5438 9843

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มแม่บ้านนาตอ
6 หมู่ 16 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000