ผ้าไหมทอมือ

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ศูนย์ศิลปาชีพกลุ่มทอผ้าไหม

ที่อยู่ 7 - ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160

036 275249, 036 277728, 086 058 6380

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณทองเลี่ยม พิมพ์เทศน์

ที่อยู่ 7 - ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160

036 275249, 036 277728, 086 058 6380

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ศูนย์ศิลปาชีพกลุ่มทอผ้าไหม
7 หมู่ 6 บ้านเขาน้อยสุวรรณ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160