ผ้าไหมมัดหมี่

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

--

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. เส้นไหม
2. สีย้อมผ้า

ขั้นตอนการผลิต

1. เตรียมเส้นไหมก่อนทอ ซึ่งมีขั้นตอนการฟอกไหม การมัดหมี่ การย้อม
2. การทอ

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่

ที่อยู่ 71 8 - ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ -

044-887131

cdd_chaiyaphum@chaiyo.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางพันธ์ อินหอก

ที่อยู่ 71 8 - ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ -

044-887131

cdd_chaiyaphum@chaiyo.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่
71 หมู่ที่ 8 บ้านหนองดินดำ อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ติดต่อ : นางพันธ์ อินหอก
โทรศัพท์ 044-887131
e-mail : cdd_chaiyaphum@chaiyo.com