ปลาส้มสมุนไพร

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ตำบลต้นธงเป็นหนึ่งตำบลของอำเภอเมืองลำพูน อยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองเป็นเขตชานเมือง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีเนื้อที่ทั้งหมด 202 ตารางกิโลเมตร การดำรงชีพและชีวิตความเป็นอยู่อาศัยตามลำเหมือง แม่น้ำ ซึ่งตำบลต้นธงมีแม่น้ำสายสำคัญขนาบทั้งสองข้าง คือ แม่น้ำปิงและม่น้ำกวง

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางจำปา อุตม์คง

ที่อยู่ 220 10 - - ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 5100

08-6672-8615

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางจำปา อุตม์คง

ที่อยู่ 220 10 - - ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 5100

08-6672-8615

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรริมกวง ปลาส้มสมุนไพร
220 ริมกวง หมู่ 10 ลำพูน-ป่าซาง ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
ติดต่อ : นางจำปา อุตม์คง
โทร :08-6672-8615