ดอกไม้เทียน

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

เทียน

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

CANDLE FLOWER

ที่อยู่ 34/2 15 - ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

037 326359, 08 9891 5536

037 326359

candleflowershop@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณชูศักดิ์ นาคฤทธิ์

ที่อยู่ 34/2 15 - ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

037 326359, 08 9891 5536

037 326359

candleflowershop@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

CANDLE FLOWER
34/2 หมู่ 15 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
ติดต่อ : คุณชูศักดิ์ นาคฤทธิ์
โทร : 037 326359, 08 9891 5536
โทรสาร : 037 326359
E-mail : candleflowershop@hotmail.com
หรือ
ร้าน Candle Flower
โครงการ 9 ซอย 3 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900