กลุ่มเป็นหนึ่ง

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ดิน

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มเป็นหนึ่ง

ที่อยู่ 24/1 1 หุบศาลเจ้า เศรษฐกิจ1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

08-1378-5144, 08-3316-5463

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายมงคล เกตุแก้ว

ที่อยู่ 24/1 1 หุบศาลเจ้า เศรษฐกิจ1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

08-1378-5144, 08-3316-5463

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

24/1 หุบศาลเจ้า หมู่ 1 เศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110