กระเช้าฟางข้าว

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ฟางข้าว

ขั้นตอนการผลิต

หลักจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้วได้ทำการคัดเลือกฟางข้าวที่มีเส้นที่เท่ากัน นำมาสานเป็นกระเช้า ตามรูปแบบที่กำหนด

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว

ที่อยู่ 65 8 - - ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

042 711120

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว

ที่อยู่ 65 8 - - ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

042 711120

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-