นมพาสเจอร์ไรส์ตรานมภูพาน

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

น้ำนมดิบวันละ 4.3 ตัน

ขั้นตอนการผลิต

รับซื้อน้ำนมดิบ จากสมาชิก, ผ่านการพาสเจอร์ไรส์, บรรจุใส่ถุง

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ศูนย์รวมนมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร

ที่อยู่ 193 6 - - ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

0-4270-1790

-

milk_sk_poopan@thaimail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายบังคม โตแป้น

ที่อยู่ 193 6 - - ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

0-4270-1790

-

milk_sk_poopan@thaimail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-