เสวียนหม้อ

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

- ก้านจาก

ขั้นตอนการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์จากก้านจาก

ที่อยู่ 34 6 - ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล -

073-212065

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางฮะซีสะ รอดเสน

ที่อยู่ 34 6 - ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล -

073-212065

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากก้านจาก 34 หมู่ที่ 6 ต.ละงู อ.ละงู จังหวัดสตูล