เครื่องแกงส้ม

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มเครื่องแกงตำมือแม่บ้านท่าหลา

ที่อยู่ - 2 - - ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

06 9401709

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางจุรี ราชพล

ที่อยู่ - 2 - - ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

06 9401709

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-