ข้าวธัญญาหารธารา

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ข้าวธัญญาหารธารา

ที่อยู่ 30 - ศรีสุริโยทัย - ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

036-613600

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ว่าที่ร้อยโทโตมร ธาราภูมิ

ที่อยู่ 30 - ศรีสุริโยทัย - ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

036-613600

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-