ดอกไม้ประดิษฐ์ตำบลท่าหิน

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ดอกไม้-แบงค์ประดิษฐ์

ที่อยู่ 79 - - พระราม ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

089 1195328, 085 9985928

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณยศวดี สรรพศรี

ที่อยู่ 79 - - พระราม ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

089 1195328, 085 9985928

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-