ดอกไม้จันทน์

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากแม่บ้านดงกระบาก หมู่ 6 ตำบลท้อแท้ ว่างจากการทำนา
เพราะพื้นที่ทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง และอยากมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนั้น มีคนจากพื้นที่อื่นมาอาศัยอยู่ชั่วคราว และทำดอกไม้จันทน์ชนิดเป็นดอกส่งขาย ไม่ได้ทำ เป็นช่อ ในราคา 100 ดอก 20 บาท คนในหมู่บ้านจึงไปฝึกหัด
ต่อมานางสุบิน บางสาลี ได้ไปศึกษาดูวิธีการเข้าช่อดอกให้ครบชุด ซึ่งทางร้านค้าได้ให้ราคาสูงกว่าส่งเป็นดอกอย่างเดียว เป็น 100 ช่อ ราคา 60-65 บาท ช่อสำหรับประธาน ขนาด 5 ดอก 7 ดอก 9 ดอก และ 12 ดอก ราคาช่อละ 5,7,9 และ 12 บาท ตามที่ตลาดต้องการ ผลิตส่งร้านในอำเภอวัดโบสถ์ และชุมชนใกล้เคียง
หลังจากนั้นมา จึงมีการจัดตั้งกลุ่มโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนและสำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องอัดกลีบดอกไม้ และอุปกรณ์ที่จำเป็น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นที่ต้องการของตลาด

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

เป็นการใช้ฝีมือ แรงงาน ของคนในชุมชน โดยถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้คนในชุมชนมีความสามัคคี มีรายได้ สามารถใช้เวลาว่างผลิตดอกไม้จันทน์โดยไม่เลือกเวลา ลดมลภาวะด้านขยะ เพราะเป็นการนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

2.1.1 กระดาษสี กระดาษสา กระดาษดำ
2.1.2 ลวด ไม้ไผ่ ด้าย เทปกาว กระดาษใช้แล้ว และกระดาษหนังสือพิมพ์
2.1.3 กระดาษแข็งทำพิมพ์
2.1.4 ธูป เทียน
2.1.5 ริบบิ้น โบว์
2.1.6 เครื่องอัดกลีบ กบไสไม้ เหล็กสต๊าปไม้
2.1.7 กรรไกร

ขั้นตอนการผลิต

1. เริ่มจากนำกระดาษสา สีครีม มาพับครึ่ง แล้วพับอีก 2 ครั้ง
2. นำพิมพ์กระดาษเป็นรูป 3 เหลี่ยม มาวางแล้วตัดพร้อมตกแต่งกลีบ
3. นำกระดาษมาตัดทำเกสร แล้วบิดกับลวด นำกลีบดอกมามัดเข้าด้วยกัน จำนวน 3 กลีบ จะได้ดอกไม้จันทน์ 1 ดอก
4. แล้วนำไม้ไผ่มาตัดยาว 7-10 ซม. นำกระดาษเก่าที่ใช้แล้วมาพันก้าน
5. ต่อจากนั้น นำก้านไม้จันทน์ พร้อมดอกที่เสร็จแล้ว มามัดเข้าชุด นำหนังสือพิมพ์เก่ามาใส่ถุง แล้วนำดอกที่มัดเสร็จมาเรียงกัน บรรจุ 100 ดอก
ช่อประธาน นำดอกที่ทำเสร็จแล้วมาเรียงกันให้ได้ 9 หรือ 12 ดอก ตามต้องการ คู่กับก้านไม้จันทน์พร้อมใช้เทปกาวสีดำ หรือกระดาษสีดำ มาพันก้านช่อ
จากนั้น นำริบบิ้นพร้อมโบว์ ตามสีที่ต้องการมามัดรวมกัน แล้วบรรจุถุง

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

กลุ่มจะทำพิมพ์เฉพาะแบบ จึงทำให้กลีบและขนาดใกล้เคียงกัน การมีแท่นอัดกลีบ ที่ได้มาตรฐาน จะทำให้กลีบดอกเป็นลายเดียวกัน แลดูเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม ส่วนช่อประธาน กลุ่มจะใช้ริบบิ้นสีหลากหลาย จะไม่ใช้สีดำอย่างเดียว เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ดอกไม้จันทน์

ที่อยู่ 78 6 - - ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160

080-0649161

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางกัลยา สิงห์สวัสดิ์

ที่อยู่ 78 6 - - ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160

080-0649161

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1. กลุ่มดอกไม้จันทน์ 78 หมู่ 6 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
2. ร้านค้าในตลาดเทศบาลอำเภอวัดโบสถ์