แจกัน

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มโฮมสเตย์ เบิ่งวัฒนธรรมหมอลำบ้านปลาค้าว

ที่อยู่ 77 10 - - ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

081 878 7833

045 450188

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณเหรียญชัย โพธารินทร์

ที่อยู่ 77 10 - - ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

081 878 7833

045 450188

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มโฮมสเตย์ เบิ่งวัฒนธรรมหมอลำบ้านปลาค้าว
77 หมู่ 10 บ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
ติดต่อ : คุณเหรียญชัย โพธารินทร์
โทร : 081 878 7833
โทรสาร : 045 450188