ขนมไข่

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ขนมไข่เป็นขนมไทยๆ มีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอันถือได้ว่าเป็นยุคทองของ
การทำขนมไทย ซึ่งสมัยก่อนจะค้าขายสินค้าทางเรือตรงบริเวณที่เรียกว่า “ตลาดท้องน้ำ” ซึ่งขนมไข่
มักนิยมนำมาจัดเลี้ยงในงานพิธีมงคลต่างๆ สืบทอดมาถึงยุคปัจจุบันในทุกวันนี้ มีรสชาติ หอม
น่ารับประทานเป็นอย่างยิ่ง (ตลาดท้องน้ำอดีตตั้งอยู่บริเวณหมู่ 1 ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา)

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

และมีเครื่องหมาย อย.รับประกันคุณภาพถึงกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ และมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

√ เคยปี 2547 ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ขนมไข่ ประเภท อาหาร ได้รับระดับ 2 ดาว
√ เคยปี 2549 ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ขนมไข่ ประเภท อาหาร ได้รับระดับ 4 ดาว
√ เคยปี 2551 ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ขนมไข่ ประเภท อาหาร ได้รับระดับ 4 ดาว
√ เคยปี 2553 ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ขนมไข่ ประเภท อาหาร ได้รับระดับ 4 ดาว

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ใช้แรงงาน คือคนในชุมชน มีการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้มีความผูกพันในชุมชน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ไข่ไก่ 36.6 %
น้ำตาลทราย 31.7 %
แป้งสาลี 19.5 %
นมสด 12.2 %
ไม่ใช้วัตถุกันเสีย

ขั้นตอนการผลิต

1. ตีไข่กับน้ำจนไข่ขึ้นฟู จากนั้นจึงใส่น้ำตาลทรายลงไป ตีจนน้ำตาลละลาย ใช้เวลาประมาณ 40 นาที
2. นำส่วนผสมไข่ไปใส่ในตระแกรงล่อน เพื่อเอาสิ่งสกปรกออก เมื่อล่อนเสร็จ
3. นำแป้งสาลีมาร่อน 3 ครั้ง แล้วพักไว้เพื่อให้แป้งเบาตัวแล้วนำแป้งลงไปผสม (1) ตีจนไข่ขึ้นฟูอีกครั้ง
4. นำส่วนผสมแป้งและไข่ที่ทำเสร็จไปหยอดลงในแบบหรือพิมพ์ที่เตรียมไว้ (อย่าใส่จนเต็มแบบ เพราะ เมื่ออบแล้วตัวขนมจะฟูขึ้นอีก ควรใส่ประมาณครึ่งหนึ่งของแบบก็พอ) ควรทาน้ำมันบางๆที่ผิวแบบเพื่อไม่ให้ติด
5. นำไปอบโดยใช้อุณหภูมิประมาณ 180 องศาเซลเซียส อบประมาณ 20-25 นาทีหรือจนสุก จึงนำออกมาจากเตา
6. เคาะขนมออกจากแบบ จัดใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่ายต่อไป

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

“เคล็ดลับ” คือ…การตีไข่กับส่วนผสมนั้น ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ “เครื่องตีเค้ก” เพราะจะเร็วขึ้น ตีแล้วส่วนผสมจะขึ้นดี และทำให้ “ขนมไข่” นุ่มกว่าการตีด้วยมืออีกด้วย
การใช้ไฟกำลังดี ใช้เวลากำลังดี ก็จะได้ขนมไข่ที่สุกกำลังดี โดยให้คอยสังเกตว่าขนมสุกเหลืองดีแล้วก็ใช้ไม้แหลมจิ้มขนมไข่ หรือใช้ส้อมแซะขนมไข่ออกจากเบ้าพิมพ์ ซึ่งขนมไข่ที่ดีมีคุณภาพนั้น ต้องมีสีเหลืองน่ารับประทาน มีกลิ่นหอม มีความกรอบนอกนุ่มใน และอร่อยกำลังดี

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบางไผ่

ที่อยู่ 73/2 7 - ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 0

0-3858-3096

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายสุเมธ ตนะวรรณสมบัติ

ที่อยู่ 73/2 7 - ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 0

0-3858-3096

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1.ที่ทำการกลุ่มบ้านเลขที่ 73/2 หมู่ที่ 7 ตำบล บางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีรถเข้ามาซื้อยกลัง
2.ตลาดหน้าศาลากลางทุกวันอังคารและวันศุกร์