จิ้งหรีดสามรส

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

จิ้งหรีด, พริกแห้ง, ตะไคร้, น้ำปลา, น้ำตาล, น้ำมะขามเปียก

ขั้นตอนการผลิต

นำจิ้งหรีดมาทอดจนกรอบ แล้วนำเครื่องปรุงโขลกให้ละเอียดผัดให้หอมปรุงรส แล้วนำจิ้งหรีดลงไปคลุก บรรจุภัณฑ์รอจำหน่าย

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด

ที่อยู่ 2 1 - ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา -

044-447112

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางนิรินทร์ สวัสดิ์พูล

ที่อยู่ 2 1 - ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา -

044-447112

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด
2 หมู่ 1 บ้านทรัพย์อุดม ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
ติดต่อ : นางนิรินทร์ สวัสดิ์พูล
โทร : 044-447112