ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ผ้าใยบัว

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

ที่อยู่ 23/21 6 - ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

08 1652 0610, 08 5093 3214

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณสุนันท์ สุวรรณะ

ที่อยู่ 23/21 6 - ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

08 1652 0610, 08 5093 3214

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
23/21 หมู่ 6 บ้านบางปะหัน ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
ติดต่อ : คุณสุนันท์ สุวรรณะ
โทร : 08 1652 0610, 08 5093 3214