ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมงานมัดเชือกมาคราเม่

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

เชือกมาคราเม่

ขั้นตอนการผลิต

เตรียมวัสดุอปกรณ์ต่าง ๆ ถักเชือกมาคราเม่เป็นผลิตภัณฑ์ตามต้องการ

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

อาคารเอนกประสงค์วัดบ้านนา

ที่อยู่ 16 7 - ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

01 0738838 , 09 9462634

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

อาจารย์ดาว เพิ่มสูงเนิน

ที่อยู่ 16 7 - ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

01 0738838 , 09 9462634

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

อาคารเอนกประสงค์วัดบ้านนา 16 หมู่ 7 บ้านนา ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
ติดต่อ : อาจารย์ดาว เพิ่มสูงเนิน
โทร : 01 0738838 , 09 9462634