เสื่อรองจานไม้ไผ่

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ไม้ไผ่, ผ้าฝ้าย

ขั้นตอนการผลิต

นำไม้ไผ่มาเหลาเป็นซี่เล็ก ๆ เพื่อนำมาทอกับผ้าฝ้ายตามลวดลายหรือแบบที่สั่งจองไว้

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มทอเสื่อรองจานไม้ไผ่

ที่อยู่ 234/1 4 - ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

(01) 760-6953

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มทอเสื่อรองจานไม้ไผ่

ที่อยู่ 234/1 - ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

(01) 760-6953

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มทอเสื่อรองจานไม้ไผ่
234/1 หมู่ 4 บ้านบุ ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โทร : (01) 760-6953