น้ำผึ้งดอกลำไย

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

เบจวรรณฟาร์มผึ้ง

ที่อยู่ 29 15 - - ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160

08-1366-2386

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

เบจวรรณฟาร์มผึ้ง

ที่อยู่ 29 15 - - ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160

08-1366-2386

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

เบจวรรณฟาร์มผึ้ง
29 เวียงใต้ หมู่ 15 พิศาล ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
ติดต่อ : นายเดช วงศ์ไชย
โทร :08-1366-2386